תקנון האתר

מבוא

 אתר המופעל ע"י חברת " ר.ב. אש אופנה בע"מ " ומשמש בתור אתר מכירות לרכישת מוצרנו, האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה
 הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה
 עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן ומצהיר כי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה כנגד האתר או הנהלת האתר או בעלי האתר או מי ממנהליה או עובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה

בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדית וזאת ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת לקהל הלקוחות או לציבור הרחב

הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים הטבות והנחות ושומרת לעצמה את הזכות לשנותם מעת לעת ללא הודעה מוקדמת, כמו כן רשאית הנהלת האתר לעדכן את מחירי המוצרים ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר במציאות

התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה

הרכישה

 האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט
 ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי, אישור ההזמנה הסופי מתבצע רק לאחר קבלת ההזמנה ובדיקת זמינות המוצר במלאי. ייתכנו מקרים מסוימים שהמוצר אזל במלאי ובמקרה זה הלקוחות יהיו זכאים להחזר כספי מלא וביטול העסקה
 הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי

.המחיר אינו כולל את דמי המשלוח •
 .מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ •
 בית העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה

עלות משלוח - 30 ש״ח
עלות החלפה / החזרה - 30 ש״ח
משלוח חינם בקניה מעל 299 ש"ח
זמן אספקה - עד 7 ימי עסקים
זמן אספקה לפריטים שנרכשו ביום הטבות / מבצעים - עד 8 ימי עסקים
 אין החלפה ו/או החזרה על פריטים שנרכשו בסייל במחיר של 50 שח ומטה 
 בעת ביטול עסקה ייגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או .100שקלים לפי הנמוך מבניהם וכל זאת על פי החוק

החזרות וביטולים

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן(ביטול עסקה). התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן,התשמ"א-1981

 בהתאם לתקנות הגנת הצרכן לא ינתנו החזרות וביטולים על מוצרים מסויימים

 ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה בתנאי שהמוצר לא נלבש,שהוא באריזתו המקורית,בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מקבלת המוצר בפועל
במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את כספו פחות עלות שילוח ועמלת החזר -  בהתאם למדיניות החזרים והחלפות

. אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה


מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר

אחריות ושיפוי –

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות על ידי חסימת מספר IP.

היה והפר משתמש תנאי שימוש אלו, תהא החברה זכאית לחשוף את שם המשתמש והפרטים הידועים לחברה אודותיו, מתוקף שימושו באתר, בכל הליך משפטי, גם אם לא יתקבל אצלה צו שיפוטי המורה על כך.

המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שיגרם לה ו/או לשותפיה ו/או לסוכניה ו/או לעובדיה ו/או לנושאי משרה בה ו/או למנהליה ו/או לדירקטורים המכהנים בה ו/או לבעלי המניות בה ו/או למשתמשים אחרים באתר ו/או לעורכי הסקרים ובנוסף, יישא המשתמש באחריות לכל תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח - 1968 ו/או על פי כל דין אחר, שיעשו באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים שבו בניגוד לכל דין.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר ו/או מתן שירותים למשתמש, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדית, באם הפר המשתמש את התקנון ו/או תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי כי המשתמש ביצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.

אספקה והובלת המוצר

החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, עד 7 ימי עסקים.

 בית העסק לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

 משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה.

 ניתן לתאם הגעה מראש לצורך איסוף עצמי דרך שירות הלקוחות.

 בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של בית העסק בדף ליצירת קשר או בכתובת המייל. 

אחריות ושירות

 .האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה
  .האחריות למוצר ניתנת לתקופה של 14 ימים מעת קבלת המוצר בתנאי כי לא נלבש
.בתקופת האחריות תספק החברה החזר או מוצר חדש

 האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות באתר. בית העסק שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי .הינו הרוכש המקורי של המוצר


 הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום

 .אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה

 בית העסק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותו הבלעדי של בית העסק

.להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם בית העסק בדף צור קשר

אבטחת מידע ופרטיות

 בית העסק, רשאי להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות
 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת בית העסק ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהיה בית העסק אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה
 בית העסק מתחייב שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין

קניין רוחני

 .כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של בית עסק-ג'ובאנה •

 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם בית העסק